Izby, služby a ceny

Cena ubytovania zahŕňa: mestský ubytovací poplatok,  parkovné

Extra služby a poplatky*:

- skorší CHECK IN v deň príchodu:

         OD 12:00.....................10,00 €/izbu

         OD 10:00......................15,00 €/izbu

- neskorší CHECK OUT v deň odchodu:

          DO 13:00......................10,00 €/izbu

          DO 15:00.......................15,00 €/izbu

* požiadavku na EXTRA SLUŽBU je potreba nahlasiť a odsúhlasiť s prevádzkovateěom, alebo jeho povereným zástupcom s dostatočným predstihom. 

EXTRA SLUŽBY nie su nárokovateňé a sú poskytnuté iba v prípade, že neobmedzí iných hostí.

Spoločnosť AFP Services s.r.o. nie je platca DPH