Izby, služby a ceny

Cena ubytovania zahŕňa: mestský ubytovací poplatok,  parkovné

Extra služby a poplatky*:

- skorší CHECK IN v deň príchodu:                                         - neskorší CHECK OUT v deň odchodu:

         OD 12:00.....................10,00 €/izbu                                             DO 13:00......................10,00 €/izbu

         OD 10:00......................15,00 €/izbu                                            DO 15:00.......................15,00 €/izbu

* požiadavku na EXTRA SLUŽBU je potreba nahlasiť a odsúhlasiť s prevádzkovateľom, alebo prevádzkovateľom povereným zástupcom v dostatočnom predstihu. 

EXTRA SLUŽBY nie su nárokovatelné a sú poskytnuté iba v prípade, že neobmedzí iných hostí.

Spoločnosť AFP Services s.r.o. nie je platca DPH

 

DLHODOBÉ UBYTOVANIE:

Penzión Villa Anna ponúka od 1.11.2018 dlhodobé ubytovanie.

Za dlhodobé ubytovanie sa považuje objednávka ubytovania nad 20 dní pre 1 osobu.

 

CENNÍK DLHODOBÉHO UBYTOVANIA:

Pri dlhodobom ubytovaní je poskytovaná zľava vo výške 30 - 50% zo štandartnej ceny v závislosti od úrovne poskytovaných ubytovacích služieb.

Informácie o cene a ostatných podmienkach získate na telefónnom čisle: 0915 848 038, mail: info@villa-anna.sk, alebo pri osobnej návšteve.